Software TRUSS4

Software TRUSS4

Program Truss4 je komplexní software pro výrobce dřevěných příhradových vazníků spojovaných styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Truss4 řeší všechny části dané problematiky od modelování konstrukcí přes statický návrh až po ekonomické kalkulace a přípravu výrobní dokumentace.
Bližší informace o softwaru TRUSS4 na stránkách www.fine.cz.

Vlastnosti programu

Program nabízí intuitivní uživatelské rozhraní, kde lze kombinovat 2D a 3D pracovní plochu.
Automatický návrh a posouzení konstrukce dle zvolené návrhové normy.
Ekonomické zhodnocení celého projektu.
Široké možnosti dokumentace výsledné konstrukce včetně napojení na CNC stroje.

Obrázky programu

Ukázky uživatelského prostředí a výpočetních možností TRUSS4.

Detailní popis vlastností