Software TRUSS4

Software TRUSS4

Program Truss4 je komplexní software pro výrobce dřevěných příhradových vazníků spojovaných styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Truss4 řeší všechny části dané problematiky od modelování konstrukcí přes statický návrh až po ekonomické kalkulace a přípravu výrobní dokumentace.
Bližší informace o softwaru TRUSS4 na stránkách www.fine.cz.

Vlastnosti programu

Program nabízí intuitivní uživatelské rozhraní, kde lze kombinovat 2D a 3D pracovní plochu.
Automatický návrh a posouzení konstrukce dle zvolené návrhové normy.
Ekonomické zhodnocení celého projektu.
Široké možnosti dokumentace výsledné konstrukce včetně napojení na CNC stroje.

Obrázky programu

Ukázky uživatelského prostředí a výpočetních možností TRUSS4.

Detailní popis vlastností

Program nabízí intuitivní uživatelské rozhraní, ve kterém lze kombinovat 2D a 3D prostředí. Usnadňuje vkládání vazníků, automaticky navrhuje prostorové ztužení a pracuje s uživatelskou databází prvků. Umožňuje i snadné načtení dxf souboru.

TRUSS4 nabízí automatický návrh a posouzení konstrukce dle vybrané národní návrhové normy. Zajistí návrh dřeva a styčníkových desek s cenovou optimalizací. Provede statický výpočet a přehledné zobrazení průběhu vnitřních sil a deformací metodou konečných prvků.

Program umožňuje detailní výpočty a optimalizaci výrobních nákladů celkové konstrukce dle statického návrhu a náročnosti výroby (objem řeziva, nářezové plány, styčníkové desky, krytina aj.). S výpočty lze dále pracovat i v jiných aplikacích.

Program Truss4 vytváří veškerou dokumentaci pro výrobu dřevěných střešních vazníků, od přehledných výkresů přes nářezové plány až po soubory pro CNC stroje. Dokumentace může být snadno přizpůsobena potřebám jednotlivých uživatelů.

Logo
Firma Bova Březnice spol. s.r.o. děkuje Evropskému fondu pro regionální rozvoj za podporu při financování projektu “Únosnost kování”.
Logo
Firma Bova Březnice spol. s.r.o. děkuje Evropskému fondu pro regionální rozvoj za podporu při financování projektů “Zkoušky a únosnosti spojů dřevostaveb za použití tenkostěnného kování” a „Analýza spojů s kováním“ v programu OP PIK inovační vouchery.
Logo
"ZKOUŠKY A VÝPOČTY ÚNOSNOSTI SPOJŮ S TŘMENY, KOTEVNÍMI PATKAMI" je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu jsou výpočty statické únosnosti ocelových třmenů a patek pro dřevostavby na základě průkazných destruktivních zkoušek jako potřebný podklad pro vyhotovení projektantských statických tabulek na tyto prvky.